Frits van Vugt NachtRuiter van februari

TILBURG – Op uitnodiging van Tilburgs Nachtburgemeester Zeus Hoenderop treedt sinds oktober 2010 elke maand een man als NachtRuiter aan. In februari is dat Frits van Vugt, die zijn maand de titel “Droomkracht” meegeeft. Daarmee probeert hij vorm te geven aan tweeslachtigheid en tegenstrijdigheid: zowel de zachte, intuïtieve kant van mensen als de rationele en doortastende kant, zowel de toekomst- en andere dromen als de harde en deels maakbare werkelijkheid. Op dit blog zal Frits verslag doen van zijn NachtRuitermaand

Over zijn plannen zegt hij: ‘De samenleving zit heel hybride in elkaar, we worden met uiteenlopende taken en verwachtingen geconfronteerd, en worden toch geacht daar heel verstandig en evenwichtig mee om te gaan. Maar de chaos neemt toe en mensen verliezen grip op hun leven. Ik probeer met anderen om wat licht in die chaos te brengen, door te laten zien dat er goed te leven valt met (soms schijnbare) tegenstrijdigheden en hybride samenlevingsvormen. Een toekomst is te dromen is en zowel droom als chaos zijn om te zetten in verbeeldingskracht en verandermacht. We zijn geciviliseerde burgers in nette kostuums die onze verantwoordelijkheid nemen, maar ook oermensen die te paard de wereld in trekken en daar ook heel wezenlijke dingen doen’.

Voor het programma van de NachtRuiter van februari: zie hierboven onder de knop Programma droomkracht. Onder de knop About treft U meer informatie over de NachtRuiter.

_________________________________________________

Workshop “De gedroomde oplossing” op 17 febr. 2011, 10.00 -13.00

Ik kon negen deelnemers begroeten, vijf anderen waren helaas op 17 febr. verhinderd (zij krijgen nog een herkansing). In mijn inleiding ben in ingegaan op het belang van een ‘rijke’ probleemstelling; te vaak ontbreekt een kwalitatieve analyse aan beleidsnota’s, slechts zelden wordt ‘de vraag achter de vraag’ in beeld gebracht. Deze ochtend zullen we alleen toekomen aan de groepsgewijze versie van de Creassan-methode.

Als probleem wordt gekozen voor de sluiting van enkele wijkhuizen in Tilburg als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen; als probleemhebber wordt de Twern, meer in het bijzonder de zakelijk leider (management), die het beheer heeft over de wijkhuizen.

Op basis van de Creassan-kaarten ontrolt zich langzaam een gekleurd palet aan probleemdimensies en een veelheid aan oplossingsrichtingen. Hoewel de aanwezigen aanvankelijk bij het kaartje ‘wat is het tekort?’ de voor de hand liggende items noemen (geld, bezoekers, aciviteiten), blijken er bij doordenken en doorvragen veel interessantere zoekrichtingen op te doemen, dan het ‘gewoonweg’ terugdraaien van de bezuinigingen. Dan blijken ook relevant te zijn: het tekort aan stimulering van wijkbewoners, aan aantrekkingskracht van de voorziening, aan kennis bij bewoners, aan compassie met minderbedeelden die niet de alarmbel laten rinkelen, aan mogelijkheden om op andere wijzen de exploitatie van een wijkgebouw rond te krijgen. Bij elk van de ‘tekorten’ passeren vele oplossingen de revue. Datzelfde gebeurt bij de zeven andere ‘getrokken’ kaarten. Bijv. bij ‘teveel’: er wordt een teveel aan arrogantie en tegenstellingen (bij de lokale overheid) geconstateerd, teveel ‘verkeerde’ zakelijkheid, teveel in oude patronen blijven hangen (zowel bij de politiek als bij uitvoerders), teveel uiterlijk vertoon (waarom geldverslindende, half leegstaande MFA’s?)

________________________________________________________________________

Persbericht bij start NachtRuiterschap Frits van Vugt:

Hij start zijn NachtRuiterschap bij zijn installatie op dinsdag 1 februari (20.00 uur in Kunstpodium T, Noordstraat 105) met een toelichting op zijn thema en een verhalensessie over Dromen, zowel over nacht- als dagdromen, over wegdromen en toekomstdromen. Iedereen is welkom! De sessie heet “Van dromen en krachten, en ander handzaam spul”. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar droomverhaal te delen met de anderen. 

Na de sessie op 1 februari, zal hij samen met de Nachtburgemeester op woensdagavond 9 februari een NachtRuiterscafé organiseren (café De Plaats, Piusplein, vanaf 20.30 uur). Hij zingt daarin enkele van zijn gedichten en draagt andere voor. Er treden bands en andere artiesten op, er worden levensverhalen verteld, en er vindt een debat plaats over de Toekomst van Cultuur in onze stad (“de cultuurdroom”) .

Op 17 februari (10.00-12.00) zal hij de workshop ‘De gedroomde oplossing’ geven aan een groep van max. 12 personen (wel tevoren opgeven!). D.m.v. de Creassan-methode worden worden probemen op een creatieve manier verkend, en ontvankelijk gemaakt voor interventie.

Samen met Lucy Bathgate organiseert hij op zaterdagochtend 19 februari (start 11.00 uur) een stadswandeling over ongekende potenties van de binnenstad (“de gedroomde stad”).

Op 28 februari (16.00 uur)  zal Frits een lezing geven over de vele gedaanten van NachtRuiters (en andere hybride mannen), in een sociaal-psychologisch perspectief (“de gedroomde man”).

En tot slot zal hij zich – op basis van een vooraf samen met jongeren gemaakt toekomstbeeld van Tilburg – met jongeren, professionals en bestuurders aan een debat over de Toekomst van de jeugd in Tilburg wagen(“gedroomde jeugd van de toekomst”). Dit debat zal echter niet meer in febr. , maar waarschijnlijk op vrijdagmiddag 29 april plaats vinden, i.s.m. het ROC/debatgroep. Nadere info volgt op dit blog.

Nadere info bij Frits van Vugt, tel 06 52038492 of email: publicconsultancy@hotmail.com

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie